Blogi: Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2020 on valmistunut, aineisto tulossa tutkimuskäyttöön

9.2.2021

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) viimeisimmän jäsenkyselyn tulokset valmistuivat tammikuussa 2021. Jäsenkysely tuottaa AYY:lle tietoa sen jäsenistön mielipiteistä ja kokemuksista ylioppilaskunnan toiminnasta.

Hankkeeseen sisältyi survey-aineiston kerääminen AYY:n jäseniltä sähköisellä kyselyllä syksyllä 2020. Kyselyn avulla selvitettiin jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä erilaisten ylioppilaskunnan tuottamien palveluiden tarpeellisuudesta, laadusta ja niihin liittyvästä viestinnästä. Kysely tuottaa tarpeellista tietoa sekä ylioppilaskunnan että yliopiston toiminnan kehittämisen tueksi. Kyselyn teemoina olivat asuminen, viestintä, palvelut, yhdistystoiminta, tapahtumat ja vaikuttaminen. Otus on toteuttanut kyselyn viimeksi vuonna 2018.

Syksyllä 2020 kerätty arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD), joka välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Tutkimusraportti on tarkoitettu ylioppilaskunnan sisäiseen käyttöön.