Blogi: AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke päättyi, uraseurantakysely jatkuu

15.6.2021

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke päättyi toukokuun lopussa. Hankkeessa kehitettiin mm. ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn toimintamalli, muodostettiin kaksi pysyvää verkostoa, kehitettiin uraseurannan raportointia ja tuotettiin valtavan paljon uraseurantatietoa. Otuksella on ollut kunnia olla mukana tässä ja myös hanketta edeltäneessä AMKista uralle! -hankkeessa, jotka ovat olleet valtakunnallisesti erittäin vaikuttavia hankkeita.

Otuslaiset haluavat kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä.

Ammattikorkeakoulujen uraseurannalle on perustettu uudet verkkosivut. Verkkosivuille on koottu hankkeessa tuotettuja tulospaketteja, perustietoa kyselystä ja uraseurannan toteuttamisesta. Hankkeen projektipäällikön Satu Helmen mietteitä hankkeesta voit lukea täältä.