Blogi: Elinikäisen ohjauksen laaja kansallinen arviointitutkimus käynnistyi

13.6.2023

Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Hämeen ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ovat käynnistäneet elinikäistä ohjausta koskevan Elontila -arviointitutkimushankkeen.  

Elinikäinen ohjaus koostuu erilaisista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, joita tarjotaan koulutussektorilla, työllisyyspalveluissa ja osana nuorisotoimen ohjauspalveluita yksilön eri elämänvaiheissa. Palveluntuottajina on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Tavoitteena systemaattinen kuva suomalaisen ohjauksen tilasta

Elontila-arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta eli saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta.

“Tutkimuksessa pyritään tavoittamaan myös ohjauksen hiljaisuudet: ne kohderyhmät, teemat ja sisältöalueet, joita ei ole tavoitettu aiemmissa tutkimuksissa”, korostaa tutkijayliopettaja, dosentti Jaakko Helander Hämeen ammattikorkeakoulusta. 

“Elinikäisen ohjauksen kaltaisen useammalle hallinnonalalle ulottuvan palvelujärjestelmän tilan arvioiminen on samalla haastava että mielenkiintoinen tehtävä”, toteaa apulaisprofessori Janne Varjo Helsingin yliopistosta. 

Osana arviointitutkimushanketta laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko, joka sisältää ehdotukset sektorirajat ylittävistä yhteisistä kansallisista elinikäisen ohjauksen seurantakohteista ja arviointivälineistä paikallisen ja kansallisen tiedolla johtamisen sekä elinikäisen ohjaustyön tueksi. Yliopettaja Kalle Vihtari Haaga-Heliasta näkee laatukehikon mahdollisuutena: “Nyt olemme uusien mahdollisuuksien äärellä, kun pääsemme perehtymään ja oppimaan yli sektorirajojen eri hallintoalojen hyvistä käytänteistä laatukehikkoon liittyen.” 

Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2024. Tutkijaryhmä viestii tutkimuksen etenemisestä ja välituloksista organisaatioiden verkkosivuilla, Twitterissä ja tiedottein. 

Tutkimuksen tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

Lisätietoja:

Janne Varjo, Tutkimushankkeen johtaja, Apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, janne.varjo@helsinki.fi, 050 3182205 
Mira Kalalahti, Apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto, mira.m.kalalahti@jyu.fi, 050 4134645 
Jaakko Helander, Tutkijayliopettaja, Dosentti, Hämeen ammattikorkeakoulu, jaakko.helander@hamk.fi, 040 737 2588 
Kalle Vihtari, Yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kalle.vihtari@haaga-helia.fi, 050 572 2260 
Elina Nurmikari, Kehittämispäällikkö, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, elina.nurmikari@otus.fi, 050 439 2611