Blogi: Heikki Hiilamo Otuksen tieteellisen neuvoston puheenjohtajaksi

Otuksen tieteellisen neuvoston puheenjohtajana aloittaa vuonna 2020 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tieteellisen neuvoston muita uusia jäseniä ovat Helsingin yliopiston tutkija Mira Kalalahti, THL:n yksikönpäällikkö ja johtava asiantuntija Anne Lounamaa, Tampereen yliopiston professori Jussi Kivistö, Helsingin yliopiston professori Katariina Salmela-Aro sekä VATT:n erikoistutkija Tuomo Suhonen. Tieteellisen neuvoston jäseninä jatkavat Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Jaakko Helander ja Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Anna Parpala.

Tieteellisen neuvoston tehtävänä on arvioida ja kehittää säätiössä tehtävää tutkimusta. Neuvosto toteuttaa tehtäväänsä kokoontumalla vuosittain ainakin yhteen kokoukseen, antamalla lausuntonsa säätiön tutkimusstrategiasta sekä antamalla hallitukselle arvionsa säätiössä toteutetun tutkimuksen tieteellisyydestä ja eettisyydestä sekä lausuntonsa tutkimuksen kehittämisestä. Tieteellisen neuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta.