Blogi: Opiskelijabarometri 2022 on tulossa!

1.2.2022

Korkeakouluopiskelijoille suunnattu Opiskelijabarometri 2022 toteutetaan alkavan kevään aikana. Kysely on suunnattu kaikille keväällä 2022 läsnäoleville korkeakouluopiskelijoille ja se avautuu vastattavaksi helmikuussa.

Opiskelijabarometri 2022 on järjestyksessään viides. Ensimmäisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2012, eli valtakunnallista tietoa korkeakouluopiskelijoiden opinnoista ja arjesta on kertynyt jo kymmenen vuoden ajalta. Opiskelijabarometrin tuottamaa tietoa käytetään muun muassa opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskelijatoimintaan, opetuksen laatuun, korkeakouluharjoitteluun, työelämään ja asumiseen liittyvissä tutkimuksissa ja kehittämistyössä. Vuoden 2022 perustulokset julkaistaan avoimena Power BI -tietokantana. Lisäksi julkaistaan erilaisia teemaraportteja. Kerätty aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja sitä kautta vapaaseen käyttöön.

Lue lisää Opiskelijabarometrista ja tutustu aiempien vuosien tuloksiin:

Opiskelijabarometri 2012
Opiskelijabarometri 2014 
Opiskelijabarometri 2016
Opiskelijabarometri 2019

Ajankohtaista tietoa Opiskelijabarometrista löydät myös Twitteristä, Instagramista ja Facebookista.