Blogi: Opiskelijan kaupunki 2019 -tutkimus on julkaistu verkossa

Opiskelijan kaupunki 2019 -tutkimus on julkaistu 12.12. Loppuraportti kokonaisuudessaan on luettavissa verkossa. Tutkimuksessa on tuotettu pääkaupunkiseudun opiskelijoita koskevaa tutkimustietoa viidestä eri aihealueesta – opiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja osallisuudesta, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä sekä korkeakouluopiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta.

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden suurin työllistymisen este Suomessa on kielitaito

Tutkimuksen mukaan laadukas ja edullinen koulutus, korkeatasoinen tutkimus ja Suomi itsessään elinpaikkana ovat kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta vetovoimaisia, mutta työelämän niukat mahdollisuudet kumoavat näiden vetovoiman. 

Kielitaitovaatimukset ovat suurin yksittäinen työllistymisen este, tosin ICT-ala muodostaa työllistymismahdollisuuksissa poikkeuksen. Tutkimukseen osallistuneiden kv-opiskelijoiden yleinen kokemus oli, että työnantajat eivät ole halukkaita palkkaamaan henkilöitä, joiden suomen kielen taito ei ole sujuvaa. Opiskelijoille oli syntynyt usein kuva, että kielikysymystä on käytetty piilorasistisena syynä palkkaamatta jättämisellä.

Opiskelijat kokevat edelleen asunnottomuutta, miniyksiöt nähdään houkuttelevina

Kyselyyn vastanneista 8 prosenttia ilmoitti olleensa opintojensa aikana asunnoton. Asunnottomuutta kokeneista yli kolmasosan (35 %) asunnottomuus kesti yli kaksi kuukautta. Osa opiskelijoista (7 %) myös ilmoitti kokeneensa syrjintää asuntomarkkinoilla. Yleisin syrjimisen aihe liittyi etnisyyteen ja tulkittuun ei-suomalaisuuteen.

Puolet vastaajista (54 %) vastasi voivansa kuvitella asuvansa miniyksiössä, jos asuisi yksin ja asunnon hinta olisi sopiva. Suurin osa vastaajista asuu tällä hetkellä vuokralla joko yksiössä tai kaksiossa. 

Alle kolmasosa opiskelijoista käyttänyt kaupunkipyöriä, vaikka pyöräily nähdään mieluisena liikkumismuotona

Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden suosituimmat päivittäisen liikkumisen muodot ovat HSL:n joukkoliikenne, jalankulku sekä pyöräily siinä tilanteessa, jossa tarjolla ovat hyvät pyöräilyväylät. Vastaajista vain 28 % ilmoitti käyttäneensä kaupunkipyörää. Harva opiskelija autoilee, alle 20 % käyttää autoa useammin kuin kerran viikossa.

Ympäristöasiat ovat opiskelijoille tärkeitä –  joka viides vastaaja oli autottoman keskustavyöhykkeen kannalla. Kolmannes opiskelijoista kannattaa maksutonta joukkoliikennettä. 

Lisätiedot tutkimuksesta

Tutkimuksen on toteuttanut Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja tutkimuksessa ovat mukana World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Taideyliopisto, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko, Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, 3AMK (Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma), Hoas, HSL

Tutkija Aino Suomalainen, 050 570 6316 aino.suomalainen@otus.fi