Blogi: Blogi: Saavutettavuus Otuksen verkkoviestinnässä

Tässä kirjoituksessa avaan, miten Otuksessa pyrimme huomioimaan digipalveluiden saavutettavuuden omassa toiminnassamme. Perustelen samalla, miksi saavutettavuuteen pyrkiminen kannattaa.

Taustana saavutettavuusajattelulle on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi, jonka tarkoitus on edistää verkkomaailman yhdenvertaisuutta. Saavutettavuus verkossa on tärkeää huomioida, jotta jokaisella on pääsy yhdenvertaisesti eri palveluiden ja tiedon pariin. Saavutettavuus ei hyödytä vain toimintarajoitteisia ihmisiä, vaan saavutettavuudesta on hyötyä kaikille. 

Suomessa luotiin saavutettavuusdirektiivin soveltamiseksi Digipalvelulaki, joka sisältää vaatimukset, jotka verkkosivujen ja mobiilisovellusten tulee täyttää. Otus ei lain mukaan kuulu saavutettavuusvaatimusten piiriin, mutta pyrimme säätiössä huomioimaan saavutettavuuden resurssien sallimissa rajoissa. Yhdenvertaisuus on Otukselle tärkeä arvo, niinpä Digipalvelulain innoittamana Otuksessa luotiin viime talvena sisäiseen käyttöön tarkoitettu saavutettavuusohjeistus. 

Olemme luoneet yksityiskohtaisen ohjeistuksen, jonka mukaisesti huomioimme saavutettavuuden verkkosivuillemme vietävissä raporteissa, blogiteksteissä, uutisissa, infografiikoissa ja muissa kuvissa. Otuksen saavutettavuusohjeistus koskee erityisesti julkaisutoimintaa, mutta saavutettavuus koskee lisäksi mm. Otuksen sosiaalisen median julkaisuja ja uutiskirje-toimintoa. 

Lisäksi panostamme selkeään ja ymmärrettävään sisältöön. Olemme oivaltaneet, että alan asiantuntijatkaan eivät kaipaa vaikeaselkoista viestintää: asiantuntijoilla on kiire, paljon luettavaa ja osalla myös lukivaikeuksia. 

Valitettavaa on, että verkkosivumme eivät vielä kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Seuraavan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä (vuosina 2021-2022) varmistamme verkkosivujen saavutettavuuden ja luomme saavutettavuusselosteen.

Olemme sekä organisaationa että yksittäisinä työntekijöinä sitoutuneet saavutettavaan viestintään. Olemme havainneet, että saavutettavan viestinnän omaksuminen vaatii ajattelun muutosta. Emme ole vielä kuitenkaan mestareita. Meillä, kuten monessa muussakin organisaatiossa, vasta opetellaan, tehdään virheitä ja korjataan niitä parhaan osaamisemme mukaan. Otamme vastaan palautetta ja osallistumme keskusteluun aiheesta mielellämme.

Kristiina Kemppainen
kehittämispäällikkö
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus