Blogi: Selvitys tutkintojen ulkopuolisista koulutuksista käynnistynyt

20.5.2024

Otus toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n tilauksesta tutkimushankkeen tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen ulkopuolisista koulutuksista. Selvityksellä kootaan tietoa koulutusjärjestelmään kuulumattomista koulutuksista ja niiden vaativuustason näkyväksi tekemisestä. Hankkeen taustalla on tavoite löytää uusia tapoja edistää muualla kuin tutkintokoulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyitä ja työvälineitä. Selvitys toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

Lisätietoja Otuksen selvityksestä
Lisätietoja muista osaamisen tunnistamisen selvityksistä ja kokeiluista TEM:n sivuilla