Blogi: Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja – Tutkimus korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII -aineistossa

Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä urapolkuja -artikkeli on julkaistu 15.4. Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen korkeakoulutuksen sukupuolittuneisuutta Eurostudent VII -kyselytutkimuksen aineiston valossa. Artikkelin ovat tehneet Jenni Lahtinen (Nuorisotutkimusseura), Tina Lauronen (Otus) ja Virve Murto (Otus).

Tärkeimpänä tutkimustehtävänä artikkelissa on selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä miesten ja naisen perinteisiä sukupuolirajoja ylittäviin koulutusvalintoihin. Analyysin sivujuonteena tarkastellaan sitä, miten alojen sukupuolittuneisuus ilmenee korkeakouluopiskelijoiden työtä ja tulevaisuutta koskevissa näkemyksissä sekä opiskelukokemuksissa.

Tulokset osoittavat, että sukupuolirajoja ylittävät koulutusvalinnat ovat yhteydessä opiskelijoiden ikään ja elämäntilanteeseen, perhe- ja kulttuuritaustaan, aikaisempaan koulutuspolkuun, terveydentilaan sekä erilaisiin motivaatiotekijöihin. Koulutusvalintojen sukupuolittuneisuus heijastuu tietyiltä osin opiskelijoiden näkemyksiin työstä ja tulevaisuudesta sekä kokemuksiin opiskelusta.

Artikkelissa keskustellaan tuloksista aikaisemman kirjallisuuden valossa sekä esitetään päätelmiä sukupuolittuneiden koulutus- ja urapolkujen kompleksisen ilmiön ymmärtämiseksi ja lieventämiseksi. Sukupuolirajoja ylittävien valintojen tarkastelu viittaa siihen, että jatkossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota epätyypillisillä aloilla opiskelevien opinnoista poistyöntäviin kokemuksiin.

Artikkeli on julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:23 -sarjassa.