Blogi: Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Poikkeuksellinen vuosi 2020 haastoi meitä kaikkia taipumaan uusille urille. Mm. työskentelyn siirtyessä vahvasti etätyöhön, muutokset olivat suuria monissa organisaatioissa. Otuksessa etätyö on ollut tuttua jo entuudestaan, mutta ei näin suurella painotuksella. Pelot ja epävarmuudessa eläminen on nyt kollektiivinen kokemus, jota on ollut tärkeää purkaa myös työpaikalla.

Vuosi 2020 on ollut vahvasti Otukselle ESR-hankkeiden vuosi. Meillä on ollut käynnissä neljä ESR-hanketta vuoden aikana. Lisäksi olemme tehneet hankkeita liitoille sekä opiskelijajärjestöille mm. osaamistarvekartoituksen ja jäsenkyselyiden muodossa. Teemoina tutkimuksissamme ovat olleet mm. yhdenvertaisuus, sukupuolittuneet koulutusvalinnat, sukupuoli- ja kulttuuritietoinen ohjaus, ammattikorkeakoulujen uraseurantatietojen kerääminen ja tiedon levittäminen, opintojen keskeyttämisen vähentäminen ammattikorkeakoulussa ja toisella asteella, uraohjausosaamisen kehittäminen sekä yhteisöllisyyden parantaminen ja tukipalvelut AMK-sektorilla.

Olemme tänä vuonna keskittyneet myös uuden strategian jalkauttamiseen. Otuksen laatukäsikirja on tekeillä, kuukausittaiset työhyvinvointikyselyt on aloitettu Otuksessa, mittaristoa on kehitetty ja viestintään on panostettu vahvasti.

Otus muodostuu otuslaisista. He ovat hyvin työlleen omistautuneita, motivoituneita kehittämään yhdessä Otusta eteenpäin, sekä tukemaan reilulla tavalla toisiaan. Haluamme tukea avointa ja vuorovaikutteista kulttuuria, jossa kaikki äänet pääsevät esille.

Haluan vielä lopuksi kiittää meidän yhteistyökumppaneitamme, Otuksen hallituksen jäseniä, sekä sidosryhmiämme. Kiitos että me yhdessä tuemme opiskelijoiden parempaa huomista. Kaikilla askeleilla on merkitys ja tärkeä paikka isossa kuvassa. Kiitän myös otuslaisia omistautuneisuudesta, ammattitaidosta ja sitkeydestä.

Rauhallista joulun aikaa! Nyt on aika kerätä voimia ensi vuodelle.

Mila Hakanen
Toimitusjohtaja
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus