Blogi: Työelämän murros koskettaa kaikkia, selviää Ekonomien osaamistarpeet ja tulevaisuuden työelämä -tutkimuksessa

Hyvää alkanutta vuotta 2021!

Otuksessa työskenneltiin monien mielenkiintoisten hankkeiden parissa viime vuonna.

Yksi hankkeista oli Ekonomien osaamistarpeet yhteistyössä Suomen Ekonomien kanssa. Vuoden 2020 aikana Otuksen tutkijat Aino Suomalainen ja Jukka-Pekka Jänkälä paneutuivat ajankohtaisiin jatkuvan oppimisen ja työelämän murroksen teemoihin. 

Tutkimuksessa pohdittiin esimerkiksi, miten ekonomien koulutus ja työelämän tarpeet kohtaavat tällä hetkellä. Millaisia muutoksia työelämässä ennakoidaan tapahtuvaksi? Näitä lähdettiin selvittämään kauppatieteilijöiden näkemyksillä. Tutkimuksessa toteutettiin kysely Ekonomien jäsenille sekä toteutettiin aihetta syventäviä haastatteluja. Tulokset on koottu raportiksi. 

Muutoksen sietämisen taito, muutoskyvykkyys, näitä tarvitaan yhä enemmän. Työurani aikana oppinut että jatkuvasti tulee muutoksia ja niihin pitää aina pystyä sopeutumaan ja olla muutoksille avoin

Tutkimuksesta nousi esimerkiksi muutoskyvykkyyden ja tulevaisuusorientaation teemoja, jotka vaikuttavat kaikkiin, alasta riippumatta. Jatkuva osaamisen kehittäminen on tarpeellista, koska työelämän muutostahti ja sen myötä osaamistarpeet muuttuvat yhä nopeammin, esimerkiksi digitaalisten osaamisten osalta. Omaa osaamista tulisi tarkastella suhteessa oman alan trendeihin ja omiin uratavoitteisiin.

Digitaalisten taitojen kehittämisen rinnalla pehmeiden arvojen ja taitojen tärkeys sekä ihmisten kohtaaminen koetaan kuitenkin tärkeänä. Vaikka etätyö on tullut jäädäkseen, on ihmisten tapaaminen arvokasta, ja hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot keskeisiä.

Tutkimuksen tulokset ovat varmasti kiinnostavia ja hyödyllisiä kaikille, alasta riippumatta. Työelämän murros koskettaa kaikkia. Raportissa on konkreettisia vinkkejä esimerkiksi osaamisen kehittämisen poluista. Niiden pohjalta voi tarkastella, miten osaamista voisi konkreettisesti kehittää erilaisissa tilanteissa, ja millaisia hyötyjä osaamisen kehittämisestä voi mahdollisesti saavuttaa. Lisäksi raportissa on listauksia yksittäisistä osaamisista, joista voi tarkastella, mitkä spesifit osaamiset mahdollisesti kasvattavat tärkeyttään jatkossa, ja minkä taitojen tärkeyden arvioidaan vähenevän. Näiden pohjalta onkin helppo tuumailla, mitä osaamista juuri minun kannattaisi kehittää.

Koko tutkimusraportti on luettavissa Suomen Ekonomien verkkosivuilla.

Käy tutustumassa! 

Aino Suomalainen
Tutkija
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus