Hanke: Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsenkysely

Tutkimushanke tuottaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle (AYY) tietoa sen
jäsenistön mielipiteistä ja kokemuksista. Hankkeeseen sisältyy survey-aineiston kerääminen AYY:n jäseniltä sähköisellä kyselyllä. Kyselyn avulla selvitetään jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä erilaisten ylioppilaskunnan tuottamien palveluiden tarpeellisuudesta, laadusta ja niihin liittyvästä viestinnästä. Kysely tuottaa tarpeellista tietoa sekä ylioppilaskunnan että yliopiston toiminnan kehittämisen tueksi.

Hanke on päättynyt.

Yhteyshenkilö: Aino Suomalainen

Tietosuojaselosteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: