Hanke: Academic profession in knowledge society

Otus on mukana Suomen maatiimissä koordinoimassa ja toteuttamassa kansainvälistä akateemisen profession jäsenille suunnattua kyselyä, joka on jatkoa vuonna 2007 toteutetulle Changing Academic Profession –tutkimukselle. Kyselyn tarkoituksena on ennen kaikkea kartoittaa korkeakoulujen tutkimushenkilökunnan näkemyksiä työnsä edellytyksistä sekä uranäkymistä muuttuvassa toimintakontekstissa. Tutkimuskonsortion työ käynnistyi huhtikuussa 2016 Seoulin kansallisella yliopistolla pidetyssä konferenssissa. Otus on mukana aineiston hallinnoinnista vastaavassa tiimissä sekä aineiston analyysissä.

Hanke on päättynyt.