Hanke: Amisbarometri

Amisbarometri on ammattiin opiskeleville suunnattu kysely. Sen tavoitteena on tarjota tietoa ammatillista koulutusta koskevien ratkaisujen pohjaksi ja nostaa opiskelijoiden näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kysely toistetaan kahden vuoden välein ja suunnataan kaikille ammattiin opiskeleville nuorille kaikissa Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyssä selvitetään opiskelijoiden näkemyksiä koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen laadusta, opintojen sujumisesta, toimeentulosta ja hyvinvoinnista sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Amisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin siihen vastasi 20 800 opiskelijaa. Viimeisin Amisbarometri toteutettiin vuonna 2019.

Amisbarometri on koko ammatillisen koulutuksen kentän kanssa yhdessä luotu kokonaisuus, jonka tulokset ovat kaikkien käytettävissä. Aineistot ovat avoimesti saatavilla osoitteessa amisbarometri.fi. Amisbarometri kuuluu kaikille!

Amisbarometrin rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry. Otus vastaa tiedonkeruun toteutuksesta ja Amisbarometrin tutkimusyhteistyöstä.

Yhteyshenkilöt:

Hankkeen koordinointi: Senni Moilanen, terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntija, Sakki ry
Tutkimusyhteistyö: Mila Hakanen, toimitusjohtaja, Otus
Tutkimus ja tekninen toteutus: Jukka-Pekka Jänkälä, Otus

Amisbarometri.fi
#amisbarometri #avoindata #aitoamis