Hanke: Amisbarometri

Amisbarometri on ammattiin opiskeleville suunnattu kysely. Sen tavoitteena on tarjota tietoa ammatillista koulutusta koskevien ratkaisujen pohjaksi ja nostaa opiskelijoiden näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kysely toistetaan kahden vuoden välein ja suunnataan kaikille ammattiin opiskeleville nuorille ja aikuisopiskelijoille kaikissa Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyssä selvitetään opiskelijoiden näkemyksiä koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen laadusta, opintojen sujumisesta, toimeentulosta ja hyvinvoinnista sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Amisbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin siihen vastasi 20 800 opiskelijaa. Amisbarometri 2024 toteutetaan 27.11.2023–29.2.2024.

Amisbarometri on koko ammatillisen koulutuksen kentän kanssa yhdessä luotu kokonaisuus, jonka tulokset ovat kaikkien käytettävissä. Anonymisoidut aineistot ovat avoimesti saatavilla osoitteessa amisbarometri.fi sekä Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa. Amisbarometri kuuluu kaikille!

Amisbarometria 2024 rahoittaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen turvin. Lisäksi vuoden 2024 Amisbarometria rahoittaa Teollisuusliitto. Otus vastaa tiedonkeruun toteutuksesta ja Amisbarometrin tutkimusyhteistyöstä.

Yhteyshenkilöt:

Hankkeen koordinointi: Suvituuli Lundmark, edunvalvonnan asiantuntija, ja Sara Siponmaa, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija, SAKKI ry
Tutkimusyhteistyö: Mila Hakanen, toimitusjohtaja, Otus
Tutkimus ja tekninen toteutus: Jukka-Pekka Jänkälä, Otus

Amisbarometri.fi
#amisbarometri #avoindata #aitoamis

Tutkimussuunnitelma 2024
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus
Dataskyddsmeddelande för vetenskaplig forskning
Privacy notice for scientific study

Ilmoitus huoltajille oppilaitoksessa tehtävästä tutkimuksesta. Meddelande om en undersökning som utförs i läroanstalten. Notification of research conducted at an educational institution.

Kyselylomake:

Vanhemmat kyselylomakkeet:
Kyselylomake 2022, Enkäten 2022, Survey form 2022