Hanke: AMKista uralle!

Hankkeessa luodaan toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle. AMK-koulutettujen työllistymisestä levitetään tietoa opiskelijoille, opiskelemaan hakeville, korkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. AMKista uralle! -hanke on osa uraseurantahankkeiden kokonaisuutta, johon sisältyvät myös yliopistoista valmistuneiden uraseurantaa kehittävä Latua-hanke sekä Töissä.fi -hanke, joka tuottaa uraseurantatietoa julkaisevaa verkkopalvelua.

AMKista uralle! -hankkeessa on luotu ja toteutettu uraseurantakysely hankkeen pilottioppilaitoksille sekä kehitetty toimintamalli uraseurannan toteuttamiseen jatkossa kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa. Lisäksi hankkeessa on koulutettu uraohjaajia, tuotettu viestintä- ja markkinointimateriaalia uraseurantatiedosta kiinnostuneille asiantuntijoille ja julkaistu hankkeen keskeisimpiä havaintoja infografiikkana. Syksyn 2017 aikana hankkeessa julkaistaan artikkelikokoelma, joka keskittyy hankkeen tuloksiin sekä uraseurantatiedon hyödyntämiseen ja kehittämiseen. AMKista uralle! -hanke järjestää myös joulukuussa Uraseurantafoorumin yhteistyössä muiden uraseurantahankkeiden kanssa.

Hanke toimii vuosina 2015-2017 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hankkeen koordinoinnista vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu ja Otuksen lisäksi muita osatoteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Liisa Marttila, TAMK
Kehittämispäällikkö Alina Inkinen, Otus
(Kehittämispäällikkö Elina Nurmikari, Otus)