Hanke: COVID-19 Multi-Country Student Well-Being Study

Tutkimuksen tarkoitus

COVID-19 Multi-Country Student Well-Being Study on kansainvälinen Antwerpenin yliopiston (UA) koordinoima tutkimushanke, jonka tarkoituksena on kartoittaa koronaviruksen ja sen aiheuttaman COVID-19-epidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin. Tutkimus perustuu oletukselle, että sekä kansalliset että korkeakoulutason toimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi opiskelijoiden arkeen, olosuhteisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Tutkimuksen kulku

Hankkeessa kerätään laaja, kansainvälisesti vertailukelpoinen kyselyaineisto. Tutkimuksen kohderyhmänä on alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat sekä jatko-opiskelijat. Suomessa pyritään keräämään aineistoa sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa opiskelevilta ja kattamaan kaikki maan korkeakoulut. Aineiston perusteella kuvataan olosuhteita ennen COVID-19-epidemiaa ja sen aikana sekä hyvinvoinnin tasoa erilaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

Kansainvälisen hankkeen tutkimusryhmä (UA) on alustavasti määritellyt tutkimukselle seuraavat tavoitteet:

  1. Arvioidaan, kuinka korkeakouluopiskelijoiden 1) elinolosuhteet ja 2) työtaakka ovat muuttuneet COVID-19-epidemian aikana
  2. Arvioidaan, kuinka muutokset korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteissa ja työtaakassa ovat yhteydessä 3) stressitasoon COVID-19-epidemian aikana
  3. Arvioidaan, kuinka muutokset edellisissä (1, 2 ja 3) vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin, mielenterveyteen ja terveyskäyttäytymiseen COVID-19-epidemian aikana
  4. Arvioidaan, kuinka kohdassa 3 kuvatut yhteydet välittyvät erilaisten stressitekijöiden (esim. tartunnan pelko, tylsyys, turhautuminen, tiedon puute), sosiaalisen tuen ja tiedon kautta
  5. Arvioidaan, kuinka korkeakoulujen ja maiden väliset eroavaisuudet hyvinvoinnissa ja mielenterveydessä korkeakouluopiskelijoilla ovat yhteydessä sekä korkeakoulutason että kansallisiin toimenpiteisiin

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Suomen aineisto kerätään avoimella linkillä Antwerpenin yliopiston kautta. Aineiston turvallinen liikuttelu hoidetaan joko suojatulla sähköpostilla tai suojattuna tiedostona. Aineisto on kuitenkin lähtökohtaisesti anonyymi, se ei sisällä tunnisteellisia henkilötietoja. Aineisto kerätään siten, että se ei sisällä tunnisteellisia henkilötietoja. Tulokset myös raportoidaan siten, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Aineistoa käsittelevät vain tehtävään määrätyt tutkijat. Aineisto säilytetään salasanoin suojatulla verkkolevyllä.

Tutkimuksen suomenkielisen tietosuojaselosteen löydät täältä:

Hanke

Hanketta koordinoidaan Anwerpenin yliopistosta (University of Antwerp, UA). Hankeyhteistyökumppaneita on 27 eri maasta ympäri maailman. Suomen tutkimusryhmä muodostuu Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tutkijoista.

Hankkeessa kerätään kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, pääasiassa yliopistojen, verkosto tiedonkeruun toteuttamiseksi. Hankkeella ei ole yhtenäistä rahoitusta, vaan jokainen osatoteuttaja vastaa omista kuluistaan ja saa vastineeksi oman organisaationsa aineiston käyttöönsä.

Hanketoimijat

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimivat professorit Sarah Van de Velde ja Edwin Wouters sekä tohtori Veerle Buffel Anwerpenin yliopistosta (University of Antwerp, UA). Lisätietoa hankkeesta saa Antwerpenin yliopiston verkkosivuilta sekä osoitteista sarah.vandevelde@uantwerpen.be ja veerle.buffel@uantwerpen.be.

Suomen tutkimusryhmän vastuullisina tutkijoina toimivat Tiina Paunio ja Pia Vuolanto:

Pia Vuolanto

tutkija, dosentti
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus (TaSTI), Tampereen yliopisto
+358503186240, pia.vuolanto@tuni.fi

Tiina Paunio
psykiatrian professori, koulutuksesta vastaava varadekaani
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
+358503507936, tiina.paunio@helsinki.fi

Muut Suomen tutkimusryhmän jäsenet:

Helsingin yliopisto: professori Marko Elovainio
Itä-Suomen yliopisto: dosentti Sanna Aaltonen, dosentti Antti-Jussi Kouvo, professori Markku Niemivirta
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö: kehittämispäällikkö Kristiina Kemppainen, tutkijat Tina Lauronen, Virve Murto
Helsingin yliopisto / Tampereen yliopisto: Kiira Sarasjärvi

Neuvontapalvelut

Mikäli tahdot puhua huolistasi jonkun kanssa, voit ottaa yhteyttä seuraaviin neuvontapalveluihin:

Valtioneuvoston neuvontapalvelu

Mieli ry:n keskusteluapu

Nyyti ry:n chat

YTHS:n neuvontapalvelu