Hanke: Elontila – Elinikäisen ohjauksen nykytilan arviointi

Elinikäisellä ohjauksella viitataan erilaisiin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin, joita tarjotaan koulutussektorilla, työllisyyspalveluissa ja osana nuorisotoimen ohjauspalveluita yksilön eri elämänvaiheissa. Palveluntuottajina on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, Hämeen ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulut sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ovat käynnistäneet elinikäistä ohjausta koskevan Elontila-arviointitutkimushankkeen.  

Helsingin yliopiston koordinoiman hankkeen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta-ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta saatavuuden, laadun, tulosten ja vaikuttavuuden näkökulmista. Hanke koostuu kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä laaditaan kuva elinikäisen ohjauksen kokonaisuudesta. Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutetaan syvällisemmät arviointitutkimukset ensimmäisessä työpaketissa havaittujen tiedontarpeiden perusteella. Kolmannessa työpaketissa laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko. Hankkeesta viestitään toteuttajien verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #elontila. Arviointitutkimuksen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2024.

Tutkimuksen tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö TEM. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Lisätietoja hankkeesta:

Mediatiedote
Hankesivut

Otuksen yhteyshenkilöt hankkeessa:

Virve Murto (tutkimus ja osatoteuttajan koordinointi)
Jukka-Pekka Jänkälä (tutkimus)
Tina Lauronen (tutkimus)