Hanke: Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hanke kartoitti koulutus- ja urapolkuja nuorilla, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti, millaiset tukitoimet ovat auttaneet mielekkään koulutuspolun löytymisessä, miten omat erityispiirteet näkyvät arjessa ja millä tavoin ne mahdollisesti ovat vaikuttaneet valikoituneisiin koulutus- ja urapolkuihin.

Hankkeen tavoitteena oli antaa ääni ADHD- ja Asperger-henkilöille itselleen keräämällä omaelämänkerrallinen tutkimusaineisto. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää muun muassa edunvalvonnassa, opintojen ohjauksessa sekä koulutussuunnittelussa. Hankkeessa tuotettiin myös tarinajulkaisu, joka toimii vertaistukimateriaalina ADHD- ja Asperger-nuorille sekä heidän perheilleen. Hankkeen tutkimusraportissa esitellään tutkimuksen tuloksia laajemmin.
Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE.

Hanke on päättynyt.