Hanke: AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön on jatkoa AMKista uralle! – hankkeelle. AMKista uralle! –hanke kehitti ja pilotoi uraseurantakyselyn toteuttamisen toimintamallin sekä rakensi mallia tiedon raportoinnista ja levittämisestä. Hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Uraseurantatiedolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta.

Otus on mukana toteuttamassa kyselyä ammattikorkeakoulusta valmistuneille ja luomassa pilottikyselyä YAMK-tutkinnon suorittaneille. Lisäksi Otus kartoittaa edellytyksiä yhteistyöverkoston luomiselle vahvistamaan AMK-sektorin yhteistyötä uraseurantatiedon
levittämisessä ja hyödyntämisessä.

Hankkeen hallinnollinen nimi on AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön (S21420). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), ja sen kokonaisbudjetti on 931 572 euroa. Hanke toteutetaan välillä 1.9.2018-28.2.2021. Päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu ja Otuksen ohella muita toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilöt:

Laatusuunnittelija Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu
Kehittämispäällikkö Kristiina Kemppainen, Otus
Tutkija Tina Lauronen, Otus