Hanke: Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenkysely

Tutkimushanke tuottaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle tietoa sen jäsenistön kokemuksista. Hankkeeseen sisältyy survey-aineiston kerääminen HYYn jäseniltä sähköisellä kyselyllä. Huomion kohteena ovat erityisesti jäsenten tietoisuus ylioppilaskunnan toiminnasta, tarpeet, ja osallistuminen ylioppilaskunnan toimintaan. Kyselyn vastauksia käytetään HYYn toiminnan kehittämiseen.

Yhteyshenkilö: Aino Pietarinen

Tietosuojaselosteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: