Hanke: Juristityönantajien näkemykset OTM-tutkinnosta

Otus tekee Lakimiesliiton kanssa selvityksen oikeustieteen maisterin tutkinnon laadusta vuoden 2022 aikana. Tutkimuksessa haastatellaan henkilöitä, joilla on pitkä kokemus juristien lähiesihenkilönä toimimisesta, juristien rekrytoinnista, juristien kanssa työskentelemisestä tai juristien työtehtävistä käytännössä.

Tutkimushankkeessa kerätään työnantajien näkemyksiä siitä, mitä vahvuuksia ja puutteita vastavalmistuneilla juristeilla on työelämän näkökulmasta. Mitkä osaamiset, taidot tai esiintuomisen tavat saavat OTM:n erottumaan edukseen silloin, kun työtehtävään haetaan juristia tai silloin kun hakija kilpailee muiden asiantuntijatutkinnon tehneiden kanssa? Mitä puutteita OTM:illä on koulutuksessaan tai ammatillisessa osaamisessaan? Miten osaamistarpeet muuttuvat tulevaisuudessa?

Lakimiesliitto käyttää tuloksia koulutuspoliittisen vaikuttamistyön ja urapalveluiden tukena. Lisäksi tutkimuksella autetaan opiskelevia ja vastavalmistuneita juristeja tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Jänkälä