Hanke: Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen – nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa

Tutkimuksessa toteutettiin kattava tilannekatsaus koulutuksen periytyvyyteen Suomessa. Koulutuksen periytyvyyden toimintamekanismeja valotettiin rekisteri- ja tilastoaineistoilla sekä kattavalla haastatteluaineistolla. Pääasiallisena koulutuksen tulosmuuttujana kaikissa kvantitatiivisssa tarkasteluissa toimi opiskelijan koulutusvalinta ja selittävinä muuttujina ennen kaikkea sosioekonominen tausta sekä kulttuuripääoma.

Lisätietoja: Juhani Saari