Hanke: Korkeakoulujen saavutettavuus

Tutkimuksessa selvitettiin korkeakouluopintojen saavutettavuutta sekä kaikkien korkeakouluopiskelijoiden että erityisryhmien osalta. Hankkeessa selvitettiin avokysymyksiin painottuvan kyselyn avulla, miten korkeakouluissa opiskelevat kokevat korkeakoulujen muiden opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien suhtautuvan erilaisten tarpeiden huomioimiseen ja miten korkeakouluyhteisöissä edistetään tasa-arvoista opiskelukulttuuria. Lisäksi kartoitettiin sitä, millaista työtä korkeakouluilta tarvittaisiin opintojen saavutettavuuden ja onnistuneiden opintopolkujen tukemisessa.

Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke on päättynyt.