Hanke: Korkeakouluopiskelijoiden terveystytkimus 2016

YTHS:ssä on toteutettu vuosina 2000, 2004, 2008 ja 2012 valtakunnalliset opiskelijoiden terveystutkimukset, joiden kohteena ovat alle 35-vuotiaat suomalaiset perustutkinto-opiskelijat, 2000 ja 2004 yliopisto-opiskelijat ja 2008 ja 2012 lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat. Tutkimuksissa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Peruskysymykset on toistettu samalla tavoin eri vuosina. Lisäksi mukana on ollut vaihtuvia erityisteemoja: oppimisvaikeudet, sähköiset terveyspalvelut, internetin käyttö, rahapelaaminen, matkailu, kiusaamis-, vainoamis- ja väkivalta-kokemukset, opiskelu-uupumus ja -into, liikunnan kulttuuriset ja sosiaaliset merkitykset, seksuaaliterveys, astma, atooppinen ihottuma, pään ja kasvojen alueen kiputilat (narskuttelu). Monet tutkituista aiheista liittyvät opiskelijan työkykyyn, opiskelukykyyn.

Otus toteutti tutkimuksen tiedonkeruun vuonna 2016.

Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi LT, dos. Kristina Kunttu. Tutkimusryhmään kuului tutkijoita YTHS:n lisäksi mm. Turun, Tampereen, Helsingin, Jyväskylän yliopistoista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, A-klinikalta, sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöstä.
Tutkimus toteutettiin vuosina 2015-2016 ja sen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Juhani Saari