Hanke: KOUKKU – koulutusvalinnat kuntoon

KOUKKU – Koulutusvalinnat kuntoon -hanke oli tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitettiin tutkimuksen perusteella työkaluja toisen asteen opiskelijoiden koulutus- ja ammatinvalintojen tueksi. Tutkimus- ja kehitystyö kiinnittyi vahvasti nuorten näkökulmaan. Nuorten mietteet ja kokemukset ohjasivat paitsi tutkimusta, myös ohjaustyökalujen kehittämistä. Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa hankkeessa olivat mukana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinaattori), Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu.

KOUKKU-hankkeessa kehitettiin kolme työkalua:

Pienet suuret valinnat -lautapelin tavoitteena on saada pelaajat pohtimaan opiskelun, työssäkäynnin ja omien tavoitteiden välistä suhdetta.

Seikkailu sumussa on toiminnallinen harjoitus, jonka keskiössä ovat työelämän monimuotoisuus ja valintojen ristiriidat. Harjoitus yhdistele erilaisia taitoja, koulutuksia ja työelämää.

HUPS – Henkilökohtaisia urapolkuja suuntimassa -kurssi, jonka aikana pohditaan, millaista osaamista nuoret tarvitsevat haluamissaan työtehtävissä ja miten opinnot tulisi suunnitella niin, että oikeanlaista osaamista karttuisi.

Työkaluja testattiin ja pilotoitiin peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä erilaisissa työpajoissa ja järjestöissä. Ne on suunniteltu käytettäväksi oppilaitosten opintojen ohjauksen tukena sekä työpajoissa.

Hanke on päättynyt.