Hanke: Koulutuksen alueellinen segregaatio

Tutkimuksessa tarkasteltiin korkea-asteen koulutusvalintoja suhteessa hakijan asuinpaikkaan sekä erityisesti alueellisia eroja ja etäisyyden merkitystä korkea-asteen koulutusvalinnoissa. Tavoitteena oli tuoda koulutuspoliittiseen keskusteluun avaus koulutuksen valikoivuudesta suhteessa koulutusmahdollisuuksien maantieteelliseen etäisyyteen ja lähtöpaikkakunnan ominaisuuksiin. Tutkimuksessa havaittiin mm., että eri alojen suosiossa on eroja eri maakuntien välillä. Niistä maakunnista, joissa on jonkin tietyn alan opiskelumahdollisuus, päädytään opiskelemaan kyseistä alaa muita maakuntia useammin. Sen sijaan erot yliopistokoulutuksen suosiossa eri maakuntien välillä jäävät varsin vähäisiksi, vaikka yliopistoon hakeudutaan hieman useammin niistä maakunnista, joissa on yliopisto. Lisää tuloksia hankkeen julkaisussa.

Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Juhani Saari, Alina Inkinen