Hanke: Koulutuksen työelämävastaavuus

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ajantasainen ja monipuolinen kuva siitä, mitä koulutuksen työelämävastaavuudella tarkoitetaan ja miten sitä edistetään ammatti- ja aikuiskoulutuspolitiikassa ja valtakunnallisilla kehittämistoimilla. Hankkeen rahoittajana toimi Opetushallitus.

Hanke on päättynyt.