Hanke: Lukiolaisbarometri

Lukiolaisbarometrissa tarjotaan tietoa lukiolaisten arjesta ja
kokemuksista heidän omasta näkökulmastaan


Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja tulevaisuudesta. Ensimmäinen Lukiolaisbarometri toteutettiin vuonna 2019. Seuraava tiedonkeruu alkaa joulukuussa 2021 ja päättyy tammikuussa 2022. Tällä kertaa tiedonkeruu kohdennetaan kaikkiin yleissivistävällä toisella asteella opiskeleviin, eli tietoa kerätään myös aikuislukiolaisista ja yhdistelmätutkintoa suorittavista. Tuloksia Lukiolaisbarometrista saadaan maalis-huhtikuussa 2022. 

Lukiolaisbarometrin pääteemat ovat edelliseltä kierrokselta tutut: nykyisiin opintoihin hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet. Ajankohtaisia asioita, kuten oppivelvollisuusiän pidentämisen ja lukiolain muutosten mukanaan tuomia ilmiöitä sekä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vaikutusta oppimiseen lähestytään sekä uusilla kysymyksillä että pyrkimyksellä vertailtavaan aikasarjatietoon. 

Hankkeen toteuttavat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Yhteyshenkilö: Tina Lauronen