Hanke: Lukiolaisbarometri

Lukiolaisbarometrissa tarjotaan tietoa lukiolaisten arjesta ja
kokemuksista heidän omasta näkökulmastaan


Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja tulevaisuudesta. Seuraava tiedonkeruu toteutetaan joulukuussa 2023 – tammikuussa 2024. Kyselyn teemoja ovat lukioon hakeutuminen, nykyiset opinnot, opiskeluympäristö, opetus ja ohjaus, opiskelutaidot, opintojen eteneminen, ajatukset tulevaisuudesta, hyvinvointi, toimeentulo, asuminen, epäasiallinen kohtelu sekä arvot ja asenteet.

Lukiolaisbarometrin toteuttavat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Tuleva Lukiolaisbarometri on järjestyksessään kolmas ja sen tulokset raportoidaan syksyllä 2024. Voit tutustua myös aiempien vuosien tuloksiin:

Lukiolaisbarometri 2019
Lukiolaisbarometri 2022

Yhteyshenkilö: Tina Lauronen