Hanke: Lukiolaisbarometri

Lukiolaisbarometrissa tarjotaan tietoa lukiolaisten arjesta ja
kokemuksista heidän omasta näkökulmastaan


Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja tulevaisuudesta. Ensimmäinen Lukiolaisbarometri toteutettiin vuonna 2019. Viimeisin tiedonkeruu toteutettiin joulukuussa 2021 – tammikuussa 2022. Lukiolaisbarometriin vastasi yhteensä 6469 lukiolaista. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lukiolaisbarometri suunnattiin tällä kertaa kaikille yleissivistävällä toisella asteella opiskeleviin, eli tietoa kerättiin myös aikuislukiolaisista ja yhdistelmätutkintoa suorittavista. 

Lukiolaisbarometrin 2022 pääteemat ovat jo edelliseltä kierrokselta tutut: nykyisiin opintoihin hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet. Ajankohtaisia asioita, kuten oppivelvollisuusiän pidentämisen ja lukiolain muutosten mukanaan tuomia ilmiöitä sekä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vaikutusta oppimiseen lähestytään sekä uusilla kysymyksillä että pyrkimyksellä vertailtavaan aikasarjatietoon.

Uusin raportti on saatavilla osoitteessa lukiolaisbarometri.fi.

Hankkeen toteuttavat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Yhteyshenkilö: Tina Lauronen