Hanke: Moninkertaiset opinto-oikeudet

Moninkertaiset opinto-oikeudet -hankkeessa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoita, joilla on tai on joskus ollut kaksi tai useampia opinto-oikeuksia korkeakouluissa. Oikeudet ovat voineet olla samaan aikaan, peräkkäin tai vuosienkin erolla toisistaan; tutkinnot voivat olla suoritettu tai eivät; opinto-oikeudet voivat olla nyt voimassa tai eivät. Olennaista on, että henkilö on joskus hankkinut toisen (tai useamman) opinto-oikeuden korkeakouluun. Olemme kiinnostuneita niistä syistä, joita on useamman opinto-oikeuden hankkimisen taustalla.

Hankkeessa kerättiin vuodenvaihteessa 2018–2019 koulutustarinoita, ja kyselyosuus läsnäoleville yliopisto-opiskelijoille toteutetaan kevään 2019 aikana. Aineistonkeruu on käynnissä su 24.3.2019 asti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n kanssa.

Lue tutkimusraportti Moninkertaiset opinto-oikeudet

Aineiston voi ladata käyttöön Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Aila-palvelusta.

Aineiston taustamuuttujat ovat vastaajan sukupuoli ja syntymävuoden pohjalta luokiteltu ikä, vanhempien koulutus ja ammattiasema sekä tiedot toisen asteen tutkinnosta.

Hanke on päättynyt.