Hanke: NYT – nuoriso- ja yhteisötakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla

Hankkeessa tutkittiin nuorten kokemuksia nuoriso- ja yhteisötakuusta. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin ohjausmalli nuorten opiskelua, työelämää ja henkilökohtaista elämää tukevaan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet, mutta ilman työ- tai jatkokoulutuspaikkaa jääneet nuoret. Hankkeessa tuettiin myös opettajien ja ohjaajien työtä ammatillisissa oppilaitoksissa.
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena seurantatutkimuksena, jonka tavoitteena oli selvittää, miten nuorisotakuu toimii nuorten näkökulmasta. Haastatteluissa kartoitettiin nuorten polkuja ja ohjauskokemuksia yläkoulusta nykyhetkeen. Seurantaotteen tarkoituksena oli simuloida nuorten polkuja nuorisotakuun puitteissa ja selvittää, millaista ohjausta nuoret kohtaavat ja miten se on yhteydessä nuoren tulevaisuudensuunnitelmien hahmottumiseen ja työllistymiseen tai koulutuspaikan saamiseen. Keväällä 2014 kerätyllä kyselyaineistolla selvitettiin nuorten kokemuksia nuorisotakuusta laajemmalla joukolla. Tulokset on koottu hankkeen julkaisuun. Hankkeessa järjestettiin myös kohtaavia seminaareja, joissa nuoret ja ammattilaiset (opettajat ja ohjaajat ammatillisista oppilaitoksista, TE-toimistoista ja nuorisopalveluista) kehittivät yhdessä ratkaisuja opiskelua ja työllistymistä koskeviin ongelmiin.

Hanke toimi vuosina 2012-2015 ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE. Hanke toteutettiin Otuksen ja Oulun ammattikoreakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyönä.

Hanke on päättynyt.