Hanke: Opiskelija-asuminen pääkaupunkiseudulla

Selvityksessä kartoitettiin opiskelija-asumiseen liittyvän aiemman tutkimustiedon ja -kirjallisuuden pohjalta opiskelija-asumisen trendejä ja muutosta pääkaupunkiseudulla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tarkastelun kohteena olivat pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumiskäytännöt ja -preferenssit.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:n kanssa ja se valmistui tammikuussa 2015.

Hanke on päättynyt.