Hanke: Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu toistuva valtakunnallinen tiedonkeruu. Sen tavoitteena on tarjota laadukasta ja erilaisia tutkimusintressejä palvelevaa tietoa tutkijoille, koulutuksen kehittäjille, päätöksentekijöille ja edunvalvojille. Otuksen verkkosivuilta löytyvät Opiskelijabarometri 2012 ja Opiskelijabarometri 2014 loppuraportit sekä koosteet Opiskelijabarometri 2016 ja Opiskelijabarometri 2019 erillisjulkaisuista.

Opiskelijabarometrissa käsitellään opiskelijoiden näkemyksiä opintojen etenemisestä ja opiskelukyvystä, hyvinvoinnista, toimeentulosta ja asumisesta sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Vaihtuvia teemoja ovat olleet mm. liikunta ja liikuntapalvelut, koulutuksen digitalisaatio, opiskelijoiden yhteiskunnalliset ja poliittiset näkemykset sekä järjestöaktiivisuus. Vuoden 2019 Opiskelijabarometrissa erityisinä teemoina olivat opiskelija-asuminen, harjoittelu ja opintojen ja työn yhdistäminen.

Barometri suunnattiin keväällä 2019 läsnäoleville korkeakouluopiskelijoille (poislukien ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat). Aiempina vuosina (2012, 2014 ja 2016) vastaajat on poimittu satunnaisotannalla lähes kaikista Suomen korkeakouluista.

Opiskelijabarometria rahoitetaan erillisillä hankerahoituksilla.

Yhteyshenkilö: Tina Lauronen