Hanke: Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometrin 2022 tiedonkeruu toteutettiin 9.2.-9.3.2022. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Opiskelijabarometrista tähän mennessä julkaistut tulokset on koottu alle. Lisää tuloksia ja avoin indikaattoritietokanta julkaistaan vuoden 2023 aikana.

Sateenkaariopiskelijat ja järjestötoiminta

Opiskelijabarometrin asumisen raportti
Yhteistyössä Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n kanssa

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden arvot ja asenteet 2022 – tiivistelmä tuloksista
Yhteistyössä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin kanssa

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden arvot ja asenteet 2022 -tuloskatsaus
Yhteistyössä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin kanssa

Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -tuloskatsaus
Yhteistyössä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin kanssa

Miten yhdenvertaisuus toteutuu korkeakouluissa?
Esitys Haaga-Helian Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakoulupedagogiikka -webinaarissa

Opiskelijasta yrittäjäksi
Yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa

Myötätunto toimii vastavoimana opiskelijoiden yksinäisyyden ja osattomuuden kokemuksille
Yhteistyössä Nyyti ry:n kanssa

Opiskelijat kaipaavat liikkuvampaa korkeakoulua jaksamisen tueksi
Yhteistyössä Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n kanssa


Mikä Opiskelijabarometri?

Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu kysely, jolla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä opinnoista, opiskelijaelämästä ja arjesta. Opiskelijabarometrin tuottamaa tietoa käytetään muun muassa opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskelijatoimintaan, opetuksen laatuun, korkeakouluharjoitteluun, työelämään ja asumiseen liittyvissä tutkimuksissa ja kehittämistyössä.

Opiskelijabarometri on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttama toistuva tiedonkeruu. Vuoden 2022 Opiskelijabarometri on järjestyksessä viides. Edellinen tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2019.

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä lomakekyselynä. Kohderyhmää ovat kaikki kyseisenä aikana Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat henkilöt (pl. Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu sekä ammatilliset opettajakorkeakoulut). Kutsu tutkimukseen toimitettiin oppilaitosten kautta kaikille kohderyhmään kuuluville, eli kaikki olivat tervetulleita osallistumaan. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opiskelijabarometrin perustulokset julkaistaan avoimena Power BI -tietokantana. Lisäksi julkaistaan erilaisia teemaraportteja. Kerättyä tietoa käytetään tutkimustarkoituksiin, erilaisiin selvityksiin sekä esimerkiksi julkisen keskustelun ja päätöksenteon tukena. Hankkeen päätyttyä vuonna 2023 kerätty aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja sitä kautta vapaaseen käyttöön.

Kyselyyn vastattiin nimettömästi eikä aineistoon yhdistetä tietoja muista lähteistä. Tutkimusaineisto muodostuu siis vain vastaajien itsensä antamista tiedoista. Tulokset julkaistaan siten, ettei yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista. Arkistoitavan aineiston anonymiteetti tarkistetaan ja tarvittaessa aineisto karkeistetaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa edes välillisesti. Lisätietoja tutkimuksessa kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelystä saat tutkimuksen tietosuojaselosteesta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Otus on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Vastuututkija:

Tina Lauronen
Tutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr
tina.lauronen@otus.fi
050 367 7259

Facebook:
@Opiskelijabarometri
@otusowl 

Instagram:
@opiskelijabarometri
@otus_sr

Twitter:
@opiskelijabaro
@OtusOwl 

Lisätietoja:
Tutkimuksen tietosuojaseloste
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Hyvä tieteellinen käytäntö
Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet