Hanke: Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu toistuva tiedonkeruu. Sen tavoitteena on tarjota laadukasta ja erilaisia tutkimusintressejä palvelevaa tietoa tutkijoille, koulutuksen kehittäjille, päätöksentekijöille ja edunvalvojille.

Opiskelijabarometrissa käsitellään opiskelijoiden näkemyksiä opintojen etenemisestä ja opiskelukyvystä, hyvinvoinnista ja terveydestä, toimeentulosta ja asumisesta sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Vaihtuvia teemoja ovat olleet liikunta ja liikuntapalvelut, koulutuksen digitalisaatio, opiskelijoiden yhteiskunnalliset ja poliittiset näkemykset sekä järjestöaktiivisuus.

Barometri on valtakunnallinen kysely, johon poimitaan satunnaisotos lähes kaikista Suomen korkeakouluista. Opiskelijabarometri on toteutettu vuosina 2012 (~2200), 2014 (~5950) ja 2016 (~5200 vastaajaa). Vuonna 2018 keskitymme aineistojen analyysiin ja tuloksiin.

Opiskelijabarometrista tehdyt julkaisut ovat kaikille avoimia ja löytyvät Otuksen julkaisuista.

Opiskelijabarometri rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedeinstituuttiavustuksella sekä erillisillä hankerahoituksilla.

Yhteyshenkilö: Virve Murto