Hanke: Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu toistuva valtakunnallinen tiedonkeruu, joka toteutetaan keväällä 2019 jo neljännen kerran. Sen tavoitteena on tarjota laadukasta ja erilaisia tutkimusintressejä palvelevaa tietoa tutkijoille, koulutuksen kehittäjille, päätöksentekijöille ja edunvalvojille.

Opiskelijabarometrissa käsitellään opiskelijoiden näkemyksiä opintojen etenemisestä ja opiskelukyvystä, hyvinvoinnista, toimeentulosta ja asumisesta sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Vaihtuvia teemoja ovat olleet mm. liikunta ja liikuntapalvelut, koulutuksen digitalisaatio, opiskelijoiden yhteiskunnalliset ja poliittiset näkemykset sekä järjestöaktiivisuus. Vuoden 2019 Opiskelijabarometrissä erityisinä teemoina ovat opiskelija-asuminen, harjoittelu ja opintojen ja työn yhdistäminen.

Barometri suunnataan keväällä 2019 läsnäoleville korkeakouluopiskelijoille (poislukien ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat). Aiempina vuosina (2012, 2014 ja 2016) vastaajat on poimittu satunnaisotannalla lähes kaikista Suomen korkeakouluista. Opiskelijabarometri 2019 -julkaisu on tarkoitus ilmestyä loppuvuodesta 2019.

Opiskelijabarometri rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedeinstituuttiavustuksella sekä erillisillä hankerahoituksilla.

Opiskelijabarometri 2019 -tiedonkeruun tietosuojaselosteet suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi:

Yhteyshenkilö: Tina Lauronen