Hanke: Opiskelijan kaupunki 2019

Opiskelijan kaupunki 2019 tuottaa pääkaupunkiseutua koskevaa tutkimustietoa. Hanke on jatkoa vuonna 2015 toteutetulle Opiskelijan kaupunki -hankkeelle, ja sen kehittäjinä toimivat metropolialueen korkeakoulujen opiskelijat.

Hankkeessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden asumista, liikkumista ja osallisuuden kokemusta pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hanke toimii työkaluna opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiselle pääkaupunkiseudulla, ja sen tuloksena syntyy kuva pääkaupunkiseudun kaupungeista (Helsinki, Espoo, Vantaa) korkeakouluopiskelijoiden silmin.

Tiedonkeruu toteutetaan keväällä 2019 kyselyillä ja haastatteluilla. Tulokset ovat valmiit loppusyksyllä 2019. Hanke huipentuu seminaariin, joka on suunnattu metropolialueen päättäjille, vaikuttajille, kehittäjille ja medialle.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat WSC-verkosto, pääkaupunkiseudun korkeakoulut ja kaupungit, Hoas ja HSL.

Hanke on päättynyt.