Hanke: Opiskelijan kaupunki 2023

Opiskelijan kaupunki 2023 on tutkimus, jossa tuotetaan pääkaupunkiseudun kehittämistä koskevaa tutkimustietoa. Hanke on jatkoa vuosien 2015 ja 2019 Opiskelijan kaupunki -hankkeille. Hankkeen kohderyhmässä ovat pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijat. Hankkeen tuloksena syntyy kuva pääkaupunkiseudun kaupungeista korkeakouluopiskelijoiden silmin.

Vuonna 2023 hankkeessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden asumista, liikkumista ja nykyistä ja tulevaisuuden pääkaupunkiseutua, joka kattaa niin viihtyvyyttä, palveluita kuin osallisuuttakin. Lisäksi kerätään opiskelijoilta ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hankkeessa tietoa kerätään keväällä 2023 opiskelijoille suunnatulla kyselyllä ja tutkimustyöpajoilla. Tarkempi osallistujajoukko määrittyy hankkeen kuluessa. Syksyllä 2022 ja talvella 2023 hankkeessa keskitytään kyselylomakkeen rakentamiseen ja tutkimustyöpajojen suunnitteluun. Tulokset ovat valmiit syksyllä 2023, ja hankkeen tuloksista koostettava raportti on julkisesti saatavilla. Aineisto on mahdollista toimittaa anonymisoituna hankekumppaneille.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr ja hankekumppaneina toimivat World Student Capital ry, pääkaupunkiseudun korkeakouluja ja kaupunkeja sekä HOAS.

Yhteyshenkilö: Virve Murto