Hanke: Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hankkeessa kerättiin ja tuotettiin metropolialueen kehittämistä koskevaa tutkimustietoa. Hankkeessa kehittäjinä toimivat metropolialueen korkeakoulujen opiskelijat, ja sen tavoitteena oli luoda kuva pääkaupunkiseudun kaupungeista korkeakouluopiskelijoiden silmin. Opiskelijan kaupungissa tuotettiin tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kerättiin opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hanke toimi työkaluna opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiselle pääkaupunkiseudulla, ja sen avulla oli mahdollista tuoda esiin runsaasti ideoita sekä muutostarpeita metropolialueen opiskelijoiden asumisen, liikkumisen ja elämisen parantamiseksi.

Otuksen kanssa hanketta olivat toteuttamassa ja rahoittamassa Aalto-yliopisto, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY, Espoon kaupunki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ja Svenska handelshögskolans Studentkår SHS.

Hanke on päättynyt.