Hanke: Opiskelijat tulevaisuuden osakesäästäjinä

Hankkeessa selvitetään nuorten persoonaan ja taustaan sekä korkeakoulutukseen paikantuvien tekijöiden (koulutuksen sisältö, opiskelijoiden taustat) vaikutuksia säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin odotuksiin. Tutkimus toteutetaan syksyllä 2016 kerättävällä Opiskelijabarometri -kyselyaineistolla ja tuloksista koostetaan tieteellinen artikkeli, jota tarjotaan sopivaan tieteelliseen lehteen.

Hanke on päättynyt.