Hanke: Osaamispolkuja tulevaisuuteen

OSATA-hanke edistää opiskelijoiden ja opettajien sopeutumista ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa tuotettavilla työkaluilla ja ohjausmalleilla tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittymisen pohdintaan ja seuraamiseen, sekä osaamisen ja tulevaisuutta koskevien toiveiden yhdistämiseen. Samalla tehdään nuorille ja työnantajille näkyväksi osaamisyhdistelmiä, jotka eivät välity nykyisten työkalujen kautta.

Otus toteuttaa hankkeessa toimintaympäristön analyysin sekä yhteistutkimuksen, jossa nuoria ohjataan tuottamaan sisältöä osaamisidentiteetin ja ammattiin kasvamisen teemoista kullekin parhaiten soveltuvalla tavalla. Tutkimus järjestetään osana opiskelijoille suunnattuja työpajoja. Lisäksi Otus vastaa hankkeen toimintamallin tuottamisesta työpajojen ja opiskelijatutkimuksen pohjalta.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Sen päätoteuttaja on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja muita toteuttajia Otuksen lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Raahen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, sekä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Sari Miettinen, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kehittämispäällikkö Elina Nurmikari, Otus
Tutkija Atte Vieno, Otus