Hanke: Osaamispolkuja tulevaisuuteen

OSATA-hanke edistää opiskelijoiden ja opettajien sopeutumista ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa tuotettavilla työkaluilla ja ohjausmalleilla tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittymisen pohdintaan ja seuraamiseen, sekä osaamisen ja tulevaisuutta koskevien toiveiden yhdistämiseen. Samalla tehdään nuorille ja työnantajille näkyväksi osaamisyhdistelmiä, jotka eivät välity nykyisten työkalujen kautta.

Otus toteuttaa hankkeessa toimintaympäristön analyysin sekä yhteistutkimuksen, jossa nuoria ohjataan tuottamaan sisältöä osaamisidentiteetin ja ammattiin kasvamisen teemoista kullekin parhaiten soveltuvalla tavalla. Tutkimus järjestetään osana opiskelijoille suunnattuja työpajoja. Lisäksi Otus vastaa hankkeen toimintamallin tuottamisesta työpajojen ja opiskelijatutkimuksen pohjalta.

Hankkeen hallinnollinen nimi on Osaamispolkuja tulevaisuuteen (S20812) ja se toteutetaan 1.9.2016–31.8.2019 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 746 213 euroa. Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja muita toteuttajia Otuksen lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Raahen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, sekä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Hanke on päättynyt.