Hanke: Etäopiskelun jäljet

Tutkimushanke tuottaa tietoa SYL ry:lle koronavirusepidemian aikaisten poikkeusjärjestelyiden vaikutuksista yliopisto-opiskelijoiden opiskeluun. Hankkeessa tarkastellaan opiskelijoiden näkemyksiä poikkeusjärjestelyiden aiheuttamista mahdollisista vaikutuksista oppimiseen ja osaamiseen. Lisäksi kartoitetaan työelämäsiirtymiä ja hyvinvointia koronavirusepidemian aikana. Tiedonkeruu toteutetaan sähköisellä kyselylomakkeella kevään 2022 aikana.

Yhteyshenkilö: Aino Pietarinen

Tietosuojaselosteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: