Hanke: Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Hankkeen kohderyhmänä on sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Yläkoulujen opinto-ohjaajien kautta hanke tavoittaa myös oppilaiden vanhempia, joiden asenteilla on merkittävä vaikutus nuorten koulutusvalintoihin. Hankkeessa pyritään siis lisäämään opetus- ja ohjaustyötä tekevien aikuisten tietoa ja osaamista liittyen sukupuolen ja muiden erojen merkityksestä ohjauksessa ja vaikuttamaan sitä kautta segregaatioon.

Otus toteuttaa valtakunnallisen kartoituksen hankkeen toimintaympäristöstä, jossa selvitään nykytilanne ja ongelmakohdat. Otus on myös mukana kehittämässä kartoituksessa tunnistettuihin ongelmakohtiin sopivia menetelmiä sekä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen mallia.

Hankkeen hallinnollinen nimi on Potentiaali – stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (S21690) ja se toteutetaan 01.04.2019 – 31.12.2021 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 856 489 euroa. Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Otuksen lisäksi hankkeen muita toteuttajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura Ry.

Yhteyshenkilöt:

Projektiasiantuntija Sari Miettinen, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kehittämispäällikkö Elina Nurmikari, Otus
Tutkija Jukka-Pekka Jänkälä, Otus