Hanke: Puhutaan kiusaamisesta!

Suomalaisissa korkeakouluissa kiusataan. Opiskelijoista 5 – 10 % kokee kiusaamista korkeakouluopintojen aikana. Koska kiusaaminen on ryhmäilmiö, se koskettaa myös laaja-alaisesti koko opiskelijayhteisöä. Kiusaaminen heikentää opiskelijan hyvinvointia. Se on yhteydessä mm. masentuneisuuteen, yksinäisyyden kokemukseen sekä luottamukseen muita ihmisiä kohtaan. Kiusaaminen heikentää myös kykyä luoda vertaissuhteita. (Opiskelijabarometri 2012, Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012.)

Puhutaan kiusaamisesta -hankkeessa kartoitetaan kiusaamisen nykytilaa suomalaisissa korkeakouluissa ja levitetään tietoa aiheesta korkeakoulujen sisällä. Keskeisenä tavoitteena on tutkimustietoon perustuen kehittää opiskelijayhteisöissä keinoja kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Otuksen tehtävänä on erityisesti toteuttaa kartoitus kiusaamisesta korkeakouluissa. Tutkimuksessa selvitetään mm. seuraavia kysymyksiä:

Millaista korkeakoulukiusaaminen on?
Millaisiin ilmiöihin se on yhteydessä?
Miten kiusaamisen kokemukset vaihtelevat eri opiskelijaryhmillä?
Millaisin keinoin kiusaamista voidaan ehkäistä opiskelijayhteisöissä?
Miten kiusaamisen ehkäisyssä huomioidaan erilaisten opiskelijoiden tarpeet?

STEA-rahoitteisen hankkeen päätoteuttaja on Nyyti ry. Otuksen lisäksi kumppaneita ovat SYL, HYY, JYY, HUMAKO ja SAMOK.

Hanke on päättynyt.