Hanke: Purkutalkoot

Suomalaiset työmarkkinat ja nuorten koulutusvalinnat ovat vahvasti sukupuolisegregoituneet. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisnuorten koulutusvalinnat ovat kaikkein vahvimmin sukupuolittuneet ja työmarkkinat viidenneksi sukupuolittuneimmat.

Purkutalkoot-hanke tuottaa tietoa nuorten ammattikäsityksistä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja niissä tapahtuneista muutoksista. Tämän tiedon avulla pyritään kuvaamaan sukupuolisegregoituneita ammattikäsityksiä ja niiden syntymistä sekä parantamaan yleistä ymmärrystä sukupuolisegregoituneiden koulutusvalintojen ja työmarkkinoiden muodostumisesta.

Tutkimustiedon pohjalta kehitetään sukupuolierojen kaventamista tukevia suosituksia ja käytäntöjä niin, että nais-/miesenemmistöiset alat olisivat tulevaisuudessa houkuttelevampia molemmille sukupuolille.

Hanke on Valtioneuvoston rahoittama ja se toimii vuosina 2017-2019. Otus toteuttaa hankkeen yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://purkutalkoot.wordpress.com/ ja hanketta voi seurata twitterissä ( @purkutalkoot ).

Yhteyshenkilöt:
Hankkeen johto: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
Koordinointi, viestintä ja sidosryhmät: kehittämispäällikkö Elina Havu
Tutkimus: erikoistutkija, dosentti Sinikka Aapola-Kari, tutkijat Jenni Lahtinen ja Virve Murto