Hanke: Sanat haltuun

Otus on mukana UPM:n ja Lukukeskuksen hankkeessa, jossa innostetaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia tekniikan alan miehiä lukemaan.

UPM:n rahoittaman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla kehitetään toimintamalleja, joita voi käyttää opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Lukukeskus haluaa hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.
Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. UPM:n tukeman ja Lukukeskuksen toteuttaman Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena on innostaa teknisten alojen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja opiskelijoiden lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös hankkeen avulla herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

Sanat haltuun –hanke on alkanut syksyllä 2016 ja jatkuu vuonna 2017. Hankkeen aikana Lukukeskus järjestää 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lukutaitotyöpajojen suunnitteluun osallistuu Lukukeskuksen lisäksi ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita.

– Lukukeskuksella on laaja valtakunnallinen verkosto ja pitkä kokemus kirjailijavierailujen ja työpajojen järjestämisestä. Kirjailijavierailut ja etenkin toiminnalliset työpajat on koettu hyväksi keinoksi innostaa lapset ja nuoret lukemaan. UPM:n tuki hankkeelle on ratkaiseva ja olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís kertoo.

– Nykypäivän työelämässä opitaan jatkuvasti uutta. On uusia toimintatapoja, laitteita ja päivitettyjä standardeja. Jos lukeminen on hidasta tai hankalaa, on vaikea kehittää ammatillista osaamistaan. Sanat haltuun -hankkeella UPM tukee teknisten alojen ammattiin opiskelevien tekstitaitojen kehittämistä. Valtakunnallisesti toimivalla Lukukeskuksella on hyvät keinot tarttua haasteeseen, UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela toteaa.

Lisätietoja hankkeesta: http://www.sanathaltuun.fi/

Hanke on päättynyt.