Hanke: Selvitys opettajankoulutuksen työelämävalmiuksista

”Lisää erityispedagogiikkaa!” lienee viime vuosikymmenen kestoaihe opettajankoulutuksen uudistamisesta puhuttaessa. Muitakin kestoaiheita on. Ehkä sellaisia kuin ”Vähemmän teoriaa”, ”Enemmän harjoittelua” tai ”Parempaa ohjausta”. Mitä sanottavaa aiheesta on opettajaksi opiskelevilla?

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö keräsi keväällä 2018 tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata työelämän tarpeisiin. Tiedonkeruu toteutettiin Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:lle, ja sen kohderyhmänä olivat opintojensa loppu- ja valmistumisvaiheessa olevat opettajaopiskelijat.

Tiivistelmä noin 900 opettajaopiskelijan survey-vastauksista löytyy SOOL ry:n sivuilta.

Hanke on päättynyt.