Hanke: Selvitys tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen ulkopuolisista koulutuksista

Tutkimushankkeessa kerätään tietoa koulutusjärjestelmään kuulumattomista koulutuksista ja niiden  vaativuustason näkyväksi tekemisestä. Tutkimus luo näin kuvaa Suomessa järjestettävistä epävirallisista opintokokonaisuuksista sekä keskustelusta näiden koulutusten vaatimustasosta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat keskeiset, vakiintuneet ja laajasti suoritetut koulutukset, jotka tuottavat työelämässä tarvittavaa osaamista, ja niiden vertailtavuuden lisääminen. Selvitystyössä keskitytään muun muassa koulutusjärjestelmään kuulumattomien koulutusten osaamistavoitteisuuteen, laadun varmennukseen ja vakiintuneisuuteen. Lisäksi selvitämme toteuttajien ajatuksia siitä, miten koulutusten vaativuustasot olisi mahdollista tehdä näkyviksi. Tutkimuksessa hyödynnetään kyselyitä ja asiantuntijahaastatteluja.

Tutkimuksen on tilannut työ- ja elinkeinoministeriö TEM. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksesta.

Yhteyshenkilö: Virve Murto