Hanke: Tasa-arvoindikaattori

Tutkimuksessa käytiin läpi vaihtoehtoisia tapoja mitata (korkea)koulutusjärjestelmän tasa-arvon tilaa arvioiden esitettyjä mittoja aina sisällöllisestä validiteetista niiden käytettävyyteen asti. Tutkimuksessa selvitettiin, onko nuoren asuinpaikalla vaikutusta koulutuksellisiin valintoihin, ja jos niin mitkä alueelliset tekijät vaikuttavat koulutusvalintaan. Tutkimuksen pohjalta kehitetty indikaattori julkaistiin vuonna 2016.

Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Juhani Saari