Hanke: Toteemi

Toteemi-hankkeessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä. Hankkeen tuloksena on luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja joustaviin opintopolkuihin, työssä oppimiseen, ympärivuotiseen opiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat ”Joustavasti työssä”, ”Osaamista työstä ja työhön”, ja ”Hyvinvointi työssä oppimisessa”. Otus tuottaa hankkeen käyttöön tausta-analyysiä.

Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toimii vuosina 2017-2019. Hanketta johtaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilöt:

Projektipäällikkö Hannu Kotila, Haaga-Helia
Tutkija Virve Murto, Otus