Hanke: Voimaa opiskeluun

Voimaa opiskeluun -hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeytyksiä korkeakouluissa ja toisella asteella. Tähän pyritään kehittämällä tukimalli riskiryhmässä oleville opiskelijoille, vahvistamalla opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja osana opintoja sekä tukemalla opiskelijoiden keskinäistä vertaistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatilliset opiskelijat, henkilökunta ja opiskelijayhdistykset. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto, Nyyti ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr.

Otus on tuottanut hankkeelle vuosien 2018–2019 aikana kolme tietopakettia: Tietopaketti opintojen keskeyttämisestä, Tietopaketti opiskelijoiden mielenterveydestä ja Tietopaketti yhteisöllisyydestä ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa. Hankkeen loppuraportti on julkaistu Diakin Puheenvuoroja-sarjassa: Voimaa opiskeluun – otetta ohjaukseen.

Euroopan sosiaalirahaston tukea saavaa hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2018–29.2.2020.

Hanke on päättynyt.