Hanke: Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin

Otus toteuttaa Suomen opiskelijakuntien liitolle SAMOKille selvityksen, joka on osa SAMOKin Yhdenvertaisuutta korkeakouluihin -hanketta. Selvitys tuottaa tietoa
korkeakouluopiskelijoiden epäasiallisen kohtelun kokemuksista. Lisäksi tarkastellaan korkeakouluissa olemassa olevia yhdenvertaisuuskäytäntöjä ja opiskelijoiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta. Hankkeessa hyödynnetään Opiskelijabarometri 2022- ja 2019- aineistoja.

Yhteyshenkilö: Aino Pietarinen