Hanke: YKA: yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

Tutkimus avasi yhteiskunta-alan opiskelijoiden opiskeluyhteisöön kiinnittymistä, opiskelukykyä ja ammatillista identiteettiä. Lisäksi tutkimuksissa luotiin korkeakouluittain vertailukelpoista tietoa opiskelijoiden kokemuksien eroavuuksista eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa käsiteltiin Opiskelijabarometri-kyselyaineiston avulla kolmea teemaa: kokemusta opiskelukyvystä, opiskeluyhteisöön kiinnittymisestä sekä yhteiskunta-alan opiskelijoiden ammatti-identiteetistä.

Hanke on päättynyt.