Hanke: Yliopistojen opiskelijavalintojen tutkimuspohjainen kehittäminen

Otus toteuttaa yhdessä VATT:n ja Laboren kanssa valtakunnalliselle yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeelle tutkimuksen, jossa selvitetään yliopistojen opiskelijavalintojen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Toisessa osassa keskitytään todistusvalintoihin ja toisessa valintakoevalintoihin. Otus on valintakoevalintatutkimuksen päätoteuttaja.

Todistusvalinta

Osion tavoitteena on selvittää todistusvalinnan ja siinä käytetyn pisteytysmallin toimivuutta sekä yliopistojen opiskelijavalintojen onnistumisen että lukio-opintojen sujumisen näkökulmasta. Otuksen tehtävänä hankkeessa on tutkia todistusvalinnan kautta opintonsa aloittaneiden kokemuksia opintojen etenemisestä sekä sitä, millainen käsitys opiskelijoilla on omasta opiskelukyvystään ja hyvinvoinnistaan verrattuna muulla tavalla valituiksi tulleisiin. Aineistoina käytetään 12/2021-01/2022 kerättyä Lukiolaisbarometria sekä 02-03/2022 kerättyä korkeakouluopiskelijoille suunnattua Opiskelijabarometria.

Julkaisut:

Todistusvalintahankkeen loppuraportti, VATT muistiot 70


Yhteyshenkilö: Tina Lauronen


Valintakoevalinta

Valintakoevalinnoissa keskitytään tarkastelemaan millaisia tietoja ja taitoja nykyiset kirjalliset valintakokeet mittavat ja miten niitä tulisi kehittää. Otus toteuttaa hankkeessa vuosina 2021–2022 käytössä olleiden kokeiden ydinainesanalyysin sekä loppuvuodesta 2022 kyselyn yliopistojen henkilöstölle ja opiskelijoille. Ydinaineisanalyysin keskiössä on mitattujen tietojen ja taitojen lisäksi valintakokeiden sisällöllinen yhtäläisyys. Kyselyssä pääpaino on selvittää koulutusalojen näkemyksiä valintakokeiden tehtävästä nyt ja tulevaisuudessa sekä valintakoemenettelyn hyviä ja huonoja puolia.

Julkaisut:

Yliopistojen valintakoevalinta – katsaus kirjallisiin valintakokeisiin sisältöjen, rekisterien ja kyselyn näkökulmista, 2/2023

Yhteyshenkilöt: Jukka-Pekka Jänkälä, Virve Murto